Backup access

 
Backup access - осигуряване на резервен канал за клиенти, при които постоянният Интернет достъп е от ключово значение и се нуждаят от допълнителна осигуреност срещу отпадане на основната линия за достъп.

За справки, допълнителна информация и предложения - потърсете ни.