Atlantis access

 
Atlantis access е гама от услуги осигуряващи достъп до Интернет.

За всеки конкретен случай са възможни множество комбинации на базови видове достъп.

В ATLANTIS за всеки клиент се предлага и поддържа най-подходящата индивидуална конфигурация на услугата.
  
В зависимост от характеристиките на услугата за достъп, техническата възможност при клиента и други фактори може да бъде реализирано решение за свързаност посредством оптична линия, безжично чрез радиомодем /wireless/, както и в различни комбинаци на посочените решения.

За консултации и предложения - свържете се с нас.

Конфигурацията на достъпа в комбинация с подходящо техническо решение за реализация на свързаност дават окончателният облик на услугата Atlantis access за всеки конкретен клиент.