Аtlantis connect


В съвременният свят за бизнеса от изключителна важност е да има достъп до информация и да предоставя информация.

Информационните потоци и обмена на информация винаги са били тясно свързани с бизнес процесите, но днес експлоатацията на този ресурс често е от решаващо значение.

Задачата на ATLANTIS е да предлага адекватни, ефективни, стабилни и сигурни комуникационни решения и така да предоставя конкурентни предимства на своите клиенти.

Използвайки натрупания опит в областта на Интернет технологиите, решения и продукти на водещи световни производители ние предлагаме комуникационни решения от различен клас - от изграждането и поддръжката на Вашата локална мрежа, реализация на безжични линии и мрежи, VPN-решения, проектиране, организация и експлоатация на глобални телекомуникационни мрежи и системи.
За въпроси, консултации, проекти и предложения - свържете се с нас.