Atlantis hosting

 
Хостинг услугите са приоритетна дейност за ATLANTIS.

Терминът хостинг в Интернет-контекст обозначава разполагането и поддръжката на Интернет съдържание /сайт, портал, други информационни ресурси/ на сървър, който позволява желаната видимост в Интернет пространството.
 
Услугите ни, свързани с хостинга са обединени под името Atlantis hosting.

Основните типове хостинг услуги са:
  •  virtual hosting - разполагане на Вашият сайт на виртуален сървър при нас с желаното от вас име и осигуряване на всички необходими условия за нормална работа на сайта. още »
  • co-location - разполагане /колокиране/ на Ваш сървър в техническият център на ATLANTIS, при осигурени перфектни условия за експлоатация - климатизирано помещение /18-21 градуса/, UPS, генератор, оптимална комуникационна инфраструктура /оптични, медни, безжични връзки/, пълно дистанционно управление, наблюдение "на място" от квалифицирани специалисти, изгодни застрахователни условия /по желание/. още »
  • co-location super - колокиране на сървър/сайт който генерира големи обеми трафик - решение от висок клас - за портали и сайтове с голямо натоварване, изискващи конкретни решения "на място" за оптимизиране на натоварването и осигуряване на перфектна видимост дори и при пикови натоварвания. 
  • mail hosting - разполагане на Вашите e-mail кутии на пощенски сървър при нас. По този начин ползвате услугата без нуждата от изграждане и поддръжка на необходимата интернет инфраструктура, сървъри, технически специалисти и др.
  • streaming - audio/video излъчвания, в реално време или "при поискване". Услуги които генерират мащабни натоварвания на мрежата и оборудването и изискват осигуряване на съответната среда и условия за нормалното им функциониране. още »
За справки, допълнителна информация и предложения - потърсете ни.