Atlantis VPN

 
Atlantis VPN е услуга която осигурява защитена свързаност на  точки през незащитената съществуваща Интернет инфраструктура.
Услугата е подходяща за връзки между отдалечени една от друга физически точки - например няколко офиса/клонове в различни градове, които имат връзка към Интернет, но нямат директна свързаност един с друг.

За справки, допълнителна информация и предложения - потърсете ни.