КАРИЕРИ

 
Ние в АТЛАНТИС БГ  твърдо вярваме, че хората са нашия най-ценен актив. Чрез тяхната упорита работа и посвещаване, те задават високите стандарти за качество в АТЛАНТИС БГ. Нашият екипен подход насърчава формирането на колегиална среда, която приветства и поощрява креативността, различията и разнообразието. Затова смятаме, че е особено важно да привличаме, задържаме и развиваме собствени кадри, като им предоставяме конкуренти условия за работа и възможности за усъвършенстване и развитие.  Чрез атрактивни програми за възнаграждение, АТЛАНТИС БГ демонстрира своята ангажираност към своите служители, за тяхната подкрепа и преданост.
 

 

Свободни позиции: