Сътрудник техническа поддръжка

АТЛАНТИС БГ ООД търси човек с качества за дейността на техническият отдел на фирмата. който има желание за работа и притежава инициативност, трудолюбие, оперативност, организираност. Владеене на английски език – базово ниво.  

Образование: средно/висше.  

 

Възрастови ограничения: няма специфични  

 

Шофьорска книжка:  да

 

Някои направления при избора на кандидат ще бъдат:

 

·   Работоспособност, честност, бързина и съобразителност, поносимост към рутината в работата и капацитет за справяне с извънредни натоварвания, при необходимост

 

·   Физически и интелектуални данни, с оглед  разнородната работа – офис, командировки, монтажна дейност, умствен и физически труд

 

·   Ниво на компетентност и преценка на собствените възможности.

 

·   Начални познания за мрежовите технологии, протоколи и техники и тяхното приложение
 ·   Управления на мрежовите ресурси ( switches and routers)

·   Познания по Linux, DNS,DHCP, познания за безжична връзка (router,ap,client configuration) и VoIP устройства  (АТА) е плюс

 

·   Познания по Linux, DNS,DHCP, познания за безжична връзка (router,ap,client configuration) и VoIP устройства  (АТА) е плюс

 


·   Отстраняване на проблеми ( troubleshooting) и умения за диагностициране в областта на мрежовите услуги е друг плюс

·  Добри умения за общуване, способност за координация в инженерна среда, способност за работа както самостоятелно с малко надзор, така и в екип

 

·  Добри умения за общуване, способност за координация в инженерна среда, способност за работа както самостоятелно с малко надзор, така и в екип

 

·  Техническа поддръжка на клиентите по установените правила, съобразно внедрените 
системи за поддръжка и ниво на обслужване, но и съобразно личната преценка съобразно 
ситуацията и/или проблема

 ·   Техническа и консултативна помощ и поддръжка на персонала по продажбите и координация с другите отдели и контрагенти на фирмата съобразно конкретните проекти

 

·   Техническа и консултативна помощ и поддръжка на персонала по продажбите и координация с другите отдели и контрагенти на фирмата съобразно конкретните проекти

 

·  Директен контакт с клиенти, доставчици и партньори чрез e-mail, телефон или лично за решаване на задачи и проблеми

 

·  Наблюдение на мрежата и връзките към клиентите чрез системета за наблюдение на 
компанията

 ·   Информация към клиентите за статуса и състоянието на възникналия проблем и неговото последващо разрешаване и отстраняване в съответствие с установените процедури и приети Стандарти за качество на услугите на компанията.

 

·   Информация към клиентите за статуса и състоянието на възникналия проблем и неговото последващо разрешаване и отстраняване в съответствие с установените процедури и приети Стандарти за качество на услугите на компанията.

 

·  Свързва се с клиентите на компанията за да ги уведоми за определени промени в 
мрежата и последиците, които ще имат за тях

 

·   Работа в технически обекти, офиси на фирмата, както и в полеви условия при необходимост 
с възможно ангажиране в извънработно среме в извънредни случаи.

Предлагаме:

 

• Трудов договор с изпитателен срок 
• Стартово заплащане + допълнителни бонуси по преценка на работодателя; 
• Работа в  малък професионален екип, добра работна атмосфера; 

Месторабота: офис на фирмата, гр. София, жк. Младост 1

 

Моля изпратете автобиография, придружена задължително със СНИМКА, като отбележите референтен номер S02 на електронна поща info@atlantis.bg

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в условия на стриктна конфиденциалност. 
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.