Co-location details

 
Co-location - решението  накратко включва:
 • Разполагане на клиентският сървър в специално оборудвана co-location зала – опции 19” rack или desktop;
 • Осигуряване на оптимална Интернет свързаност и видимост към българското и международното Интернет  пространство, гарантирано от оптична backbone мрежа, дублирани трасета и надеждно управление от екипа по управление на мрежата;
 • Изграждане, инсталиране и конфигуриране на решение за Интернет свързаност с  осигуряване по специфичен  за Клиента начин на услугата co-location, с разграничаване на международният от локалният, български интернет трафик;
 • Допълнителни дейности по разполагането на оборудването и конфигуриране на услугата;
 • BGP-4 динамична маршрутизация, DNS, MX;
 • Оnline-статистика в реално време за натовареността и потреблението;
 • Managed firewall;
 • Непрекъсваемо ел. захранване подсигурено с UPS/Uninterruptible Power Supplies/ и бензинов генератор;
 • Климатизация;
 • Охрана;
 • 24/7 поддръжка на клиентското оборудване и услугата;
 • Лоялно отношение и съпричастност към Клиента.