Co-location

 
Колокиране  -  услуга, която дава възможност за технологично разполагане на телекомуникационно оборудване в специално оборудваната за целта co-location - зала в техническият център на ATLANTIS.

Услугата покрива широк спектър от решения, като основното е, че се осигурява отлична телекомуникационна свързаност, в това число и с ресурси не само в областта на Интернет-решенията.

Залата е осигурена с климатик, резервирано електрическо захранване, бензинов генератор и UPS, както и всички необходими условия и опции за разполагане на техника.

По желание на клиента ATLANTIS може да реализира co-location услуга в технически център извън България.

За повече информация, разговор по конкретен проект, консултации и предложения - потърсете ни.