Virtual hosting

 
Виртуален хостинг - разполагане на Интернет-сайт, съдържание, приложения и др. информационни ресурси на хостинг-сървър на ATLANTIS.

Услугата предполага множество опции при реализацията, като ATLANTIS предлага индивидуален подход и консултация на своите клиенти, при разполагане на желаният Интернет-ресурс. Така всеки един клиент получава "точният хостинг", който отговаря на неговите специфични технологични нужди и финансови възможности.

За повече информация - потърсете ни.